บริษัท ซันเนอยี่เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 086-771-5844
  • th

ชุดปั๊มน้ำพร้อมแผงโซล่าเซล


ชุดปั๊มน้ำพร้อมแผงโซล่าเซล

ปั๊มน้ำดีซี 24480 ลิตร พลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำดีซี 24480 ลิตร พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์

สามารถต่อใช้งานด้วยตัวเองแค่ต่อเข้าแผงโซล่าเซลล์ ที่สำคัญไม่ต้องใช้แบตเตอรี่่

สอบถาม
ปั๊มน้ำ 15000 ลิตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์

สามารถต่อใช้งานด้วยตัวเองแค่ต่อเข้าแผงโซล่าเซลล์ ที่สำคัญไม่ต้องใช้แบตเตอรี่่

สอบถาม
ปั๊มน้ำ 17500 ลิตร ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สามารถต่อใช้งานด้วยตัวเองแค่ต่อเข้าแผงโซล่าเซลล์ ที่สำคัญไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม